Biznis večere v Sliezskom dome

Kam inam by ste vzali zahraničného alebo aj domáceho obchodného partnera? Ktoré iné miesto ponúka takú atmosféru, ako hotel pod najvyšším vrcholom Slovenska? Sliezsky dom je ideálnym miestom napríklad na biznis večeru (od 2 do 20 ľudí), kde s našou pomocou urobíte na obchodného partnera ten najlepší dojem. V tichom a príjemnom prostredí, kde nebudete rušení okolím. Zabezpečíme vám v každom ročnom období aj vyvezenie na Sliezsky dom.

PRIESTORY V SLIEZSKOM DOME

Hotelová reštaurácia

Hotelová reštaurácia má panoramatický výhľad. Ak ide o skupinu menšiu ako 35 ľudí, je možné predeliť ju na dve časti, na bufetovú miestnosť s občerstvením a miestnosť na relax a zábavu.

PRIESTORY SLIEZSKEHO DOMČEKA

Klub  

Klub je vybavený romantickým krbom s drevenými lavicami. Príjemnú atmosféru dotvára nádherná prírodná scenéria za oknami.

K dispozícii je technické vybavenie na prezentácie a premietania:

  • dataprojektor
  • premietacie plátno
  • flipchart
  • wifi pripojenie na internet

Rezervácia stola

Rezervácia stola na firemnú večeru

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.