Školenia a semináre

Spojte príjemné s užitočným a vyberte si na školenie najvyššie položený hotel na Slovensku, kde sa zároveň aj zregenerujete na čerstvom tatranskom vzduchu.

Horský hotel Sliezsky dom disponuje tromi školiacimi miestnosťami. Jedna sa nachádza na 2. poschodí hotela a druhú vytvoríme priamo v našej reštaurácii. Ďalším príjemným priestorom je Sliezsky domček.

Všetky priestory sú presvetlené denným svetlom a ponúkajú panoramatický výhľad na okolitú prírodu.

HOTELOVÉ PRIESTORY:

Multifunkčná miestnosť

Sliezsky dom má k dispozícii špičkovú školiacu miestnosť, ktorá sa nachádza na 2. poschodí hotela. Maximálna kapacita je 50 ľudí pri kinosedení. Má prekrásny panoramatický výhľad. Sedenie možno usporiadať viacerými spôsobmi.

Maximálna kapacita pri jednotlivých typoch sedení

Sedenie Kino Lavica U I
Hotel - multifunkčná miestnosť 50 30 24 20

Hotelová reštaurácia

Tento priestor môže využiť skupina maximálne 90 ľudí pri reštauračnom sedení. Reštaurácia má tiež panoramatický výhľad. V prípade menšej skupiny do 35 ľudí možno predeliť tento priestor na dve časti: bufetové občerstvenie, časť na relax a zábavu.

Maximálna kapacita pri jednotlivých typoch sedení

Sedenie Kino Lavica U I
Hotel - reštaurácia – oddelené sedenie a občerstvenie 35 30 28 20
Hotel - reštaurácie - celá reštaurácia 70 54 50 50

PRIESTORY V SLIEZSKOM DOMČEKU:

Sliezsky domček – reštaurácia

Sliezsky domček – reštaurácia – poskytuje návštevníkom kapacitu pre 70 osôb. Reštaurácia má unikátny výhľad na krásy vysokohorskej prírody.

Maximálna kapacita pri jednotlivých typoch sedení

Sedenie Kino Lavica U I
Sliezsky domček 70 36 25 24

K dispozícii je technické vybavenie, ktoré možno využiť na prezentácie a premietania:

  • dataprojektor
  • premietacie plátno
  • flipchart
  • wifi pripojenie na internet

Radi pomôžeme s organizáciou podujatia a postaráme sa, aby všetko prebehlo podľa vašich predstáv.

Rezervácia konferenčných priestorov

Rezervácia konferencie

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.