Ideálne miesto na skupinové aktivity

Využite naše unikátne priestory Sliezskeho domuSliezskeho domčeka na skupinové aktivity.

Sliezsky dom

Sliezsky dom má mimoriadne atraktívnu polohu a poskytuje komplexné služby vhodné pre každého, kto hľadá oddych a súkromie mimo tradičných turistických centier. Vysoký ubytovací štandard dopĺňa jedinečná gastronómia v hotelovej a la carte reštaurácii (kapacita 90 osôb) a najvyššie položené wellness centrum s neopakovateľným výhľadom na Velické pleso. K dispozícii je aj aj školiaca miestnosť s kapacitou 50 miest, ktorá sa vyznačuje prvotriednym vybavením a panoramatickým výhľadom.

Sliezsky domček

Sliezsky domček je novo-zrekonštruovaná časť Sliezskeho domu, ktorá slúži najmä neubytovaným hosťom a na rôzne typy firemných aj súkromných podujatí. Je rozdelený na dve poschodia. Horné poschodie je tzv. Domček a spodnú časť – bývalý Klub vysokohorských vodcov – nazývame po rekonštrukcii jednoducho Klub. Z oboch priestorov sa pohodlne dostanete priamo do ubytovacej časti hotela. K dispozícii je technické vybavenie: dataprojektor, premietacie plátno, flipchart, wifi pripojenie na internet.

Máte ďalšie otázky a zaujímate sa o cenovú ponuku?

Ozvite sa nám a my vám navrhneme atraktívne strávený čas v kruhu vašich kolegov a biznis partnerov. Nezabudnuteľné zážitky v rámci skupinových aktivít ponúkame aj tým, ktorí sa v rámci dovolenky a prázdnin chcú zabaviť a zrelaxovať v krásnom vysokohorskom prostredí.

Rezervácia skupinového podujatia

Rezervácia skupinového podujatia

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.