Domček

Turisti ho využívajú ako miesto na rýchle stravovanie. Je priamo prepojený s hotelovou časťou a ako stvorený aj na prenájom priestorov. Jeho bar je uzatvoriteľný, takže priestor možno využiť aj pre uzavretú spoločnosť bez obsluhy. Domček je vhodný aj na tanečnú zábavu bez časových obmedzení.

Zaujímavé na domčeku je jeho panoramatické okno, ktoré poskytuje výhľad na okolité hory aj údolie. Jedinečný dizajn tvorí kombinácia dreva, železa a betónu s odtlačkami stôp zvierat, ktoré sa vyskytujú v okolí.

Domček je technicky vybavený dataprojektorom, plátnom, ozvučením a dostatkom elektrických prípojok. Jeho kapacita je 80 osôb.

Klub

V minulosti to bol známy Klub horských vodcov a tomu sme prispôsobili aj jeho charakter. Pôvodne to bolo miesto, kde sa stretávali horolezci, turisti a milovníci hôr. Svojho času bol známy aj ako centrum Horskej záchrannej služby. V súčasnosti je Klub vybavený barom, krbom a vešiakmi, ktoré slúžia ako dekorácia, turisti si však na nich môžu sušiť svoje oblečenie.

K dispozícii je aj bar s využitím pre uzavretú spoločnosť bez obsluhy. Klub je priamo prepojený s domčekom a teda aj s hotelom, takže sa pohodlne dostanete až na hotelovú izbu. Klub je ideálny na menšie party, posedenia, prednášky alebo degustácie. Jeho kapacita je 40 osôb.

Rezervácia skupinového podujatia

Rezervácia skupinového podujatia

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.