Vymýšľate program? Zabezpečíme ho!

Program od výmyslu sveta

K vášmu semináru, školeniu, akcii, oslave či večierku na Sliezskom dome vám zabezpečíme program od výmyslu sveta. Od najpopulárnejších aktivít akými sú súťaže, športy v okolí a večery s horským vodcami až po výstup na Gerlach, survival,  lavínový výcvik, koncerty a degustácie. V zime vás vyvezieme snežným skútrom.

Tak čo by vás ešte potešilo?

Vystúpenie ľudovej hudby? Špeciálne ajurvédske masáže horúcim olejom? Ochutnávka vín, cigár alebo koňakov? Napínavé rozprávanie o paraglidingu? Pečené prasiatko? Pravá tatranská zabíjačka? Poriadna diskotéka?

Urobte si z vašej akcie nezabudnuteľný zážitok!

  • Prednášajte s výhľadom na celé Slovensko
  • Saunujte sa a relaxujte v najvyššie položenom hoteli
  • Pripite si na Nový rok špeciálnou slivovicou Sliezskeho domu
  • Vystúpte na Gerlach

Rezervácia skupinového podujatia

Rezervácia skupinového podujatia

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.