Témy vysokohorských teambuildingov

Ako prežiť: v prírode aj vo firme

Viete ošetriť zlomeninu? Prepraviť zraneného do bezpečia, keď máte len vlastné sily a kus lana? Viete, ako prečkať noc v horách, zaobísť sa v núdzových podmienkach, či založiť oheň bez zápaliek? Po tomto teambuildingu to už vedieť budete. Naučíte sa to zábavnou formou cez hry a skupinové aktivity.

Top rope

Ste dynamická firma? Nebojíte sa mieriť vysoko? Zažite skutočný adrenalín pri lezení a zlaňovaní vysokohorského terénu pod dohľadom skúsených horských vodcov.

Geocaching

Geocaching je dobrodružné hľadanie ,,pokladov“ pomocou GPS súradníc. Nájdete všetky, ktoré sme ukryli v okolí Velického plesa? A nájdete ich aj pod snehom?

Výstup na Gerlach

Chcete zažiť pohľad zo slovenského Everestu? Chcete sa odfotiť s vlajkou svojej firmy na vrchole Slovenska? Chcete otestovať vlastné sily a zažiť s kolegami niečo jedinečné? Poďte s nami na Gerlach! Zabezpečíme celý výstup – ubytovanie, výstroj, horského vodcu aj jedlo na túru.

Sme flexibilní: Zmena plánov? Kedykoľvek!

Počasie sa na horách mení každých päť minút, preto aj teambuilding na Sliezskom dome vieme kedykoľvek prispôsobiť aktuálnemu počasiu a vašim požiadavkám. Nedá sa ísť na túru? Zastrieľate si pri hoteli z luku.

Večer vám budeme premietať o horách v Sliezskom domčeku – Klube – a môžete sa pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma.

Rezervujte si teambuilding

Rezervácia teambuildingu

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Premium Star Hotels, a.s., Prevádzka Horský hotel Sliezsky dom, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@sliezskydom.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.